Fantázia mozgásfejlesztő gyerektorna

Fantasztikus hangulatú és dinamikájú gyerektorna az óvodás korú gyerekeknek.

A Fantázia mozgásfejlesztő gyerektorna egy olyan módszer, mely a gyermekekkel megszeretteti a mozgást, kialakítja az egészséges életmód iránti vágyat, fejleszti a koordinációs és kondiciónális képességeket. Figyelembe veszi a gyermekek személyiségét, életkori sajátosságait, egyéni képességeit.

Óvodások számára a mozgásanyag állat- és mesekoreográfiákban jut kifejezésre. A gyermekek az állatok mozgására jellemző mozgás-dallamokat tanulnak meg az utánzás és az egyes állatokra jellemző mondókák segítségével az életkoruknak megfelelő zenére. A mozgásformák egyszerűek, könnyen elsajátíthatóak.

Foglalkozásvezető: Balog Beáta, aerobic oktató, mozgásfejlesztő óvodapedagógus

Időpont: csütörtök 16:45-17:30

error: A tartalom másolásvédett!