Komplex fejlesztés, felmérés

Egyéni és csoportos formában is végzhető megelőzésre és a már kialakult diszfunkciók komplex fejlesztésére.

A fejlesztés fejlesztőpedagógai alapokra épül, kiegészítve számos komplex prevenciós és fejlesztőpedagógiai módszerrel (Kovács-módszer, Kulcsárné-féle, Porkolábné Dr.Balogh Katalin, Fodorné Föld Rita-féle labdaterápia).

A fejlesztés több célt is szolgál egyidejűleg. Leggyakoribban kezelendő területek: finommotorika, testséma, lateralitás, tér percepció, keresztcsatornák működése, szenzomotoros működés.

Egyéni formában pszichopedagógiai diagnosztizálással és tanácsadással is segítjük a komplex fejlődést.

A segítő munka a gyermekszerető magatartáson alapszik, legfontosabb pillére az egyéniség tiszteletben tartása és a gyermekek önmagukhoz való hasonlítása.

Fejlesztéseket végzi: Tóth-Horti Hedvig fejlesztőpedagógus és pszichopedagógus

Időpont: lsd. Órarend menüben, előre egyeztetett időpontban.

Árak: lsd. Árak menüben.

error: A tartalom másolásvédett!