TSMT szenzomotoros terápia

A tervezett szenzomotoros tréning (TSMT) feladatsora a nagy- és finommozgások fejlesztése során érleli, strukturálja tovább az idegrendszert. A foglalkozás menete kötött, feladatsorokba rendezett, a gyermek fejlődésének megfelelően fokozatosan nehezedik. A mozgásos feladatok segítik az érzékelés, észlelés fejlődését, a testvázlat, a térbeli tájékozódás, a laterialitás, a dominancia beérését.

A feladatsorok javítják a gyermek koncentrációs képességeit, megalapozzák, segítik a figyelem jobb irányíthatóságát, a szerialitás, a ritmusérzék és a motoros kreativitás fejlődését. A mondókákkal, énekekkel kísért feladatvégzés során fejlődik kommunikációjuk és anyanyelvi készségeik.

Kiknek ajánljuk?

megkésett/eltérő fejlődésmenetet mutató,
hiperaktív,
figyelemzavaros,
tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarokkal küzdő,
a sikeres iskolai beválásban rizikós,
súlyos beszédhibás,
mozgásban ügyetlen,
egyensúly-zavarral küzdő gyermekeknek.

Foglalkozásvezető: Vincze Ágnes TSMT terapeuta, gyógytornász

Időpont: lsd. Órarend menüben és előre egyeztetett időpontokban.

Árak: lsd. Árak menüben