Logopédia – terápia és tanácsadás

A logopédiai szűrések, diagnosztika és a foglalkozások elsősorban középső-, illetve nagycsoportos kortól ajánlottak. Mivel a tiszta artikuláció, a kommunikáció megfelelő fejlettsége elengedhetetlen az olvasás-írás tanulásához, törekedni kell arra, hogy iskolába lépéskor a gyermeknek már rendeződjenek a beszédhangjai, fejlődjön beszédészlelése. Az ilyen jellegű, kiküszöböletlen problémák sokszor tanulási nehézséget, akadályozottságot okoznak, hosszú távon pediga megélt kudarcok miatt pszichés eltérések, magatartási és figyelem zavarok alakulhatnak ki a tanulási folyamatban kísérő tünetként. Gyakran előfordul azonban, hogy már a beszédelsajátítás során is problémák adódnak (megkésett-, akadályozott beszédfejlődés), ezért akár három éves gyermekek számára is szükséges lehet a logopédiai szűrések, vizsgálatok elvégzése, illetve a megfelelő terápia megkezdése.

Beszédhibák javítása a következő területeken:

Pöszeség
Megkésett beszédfejlődés
A beszédészlelés és beszédmegértés zavara
Orrhangzós beszéd
Dadogás
Hadarás
Az utóbbi két probléma esetén a pszichológus megítélése szerint, akár vele közösen kezdjük el a komplex terápiát.

A részképesség gyengeségek, zavarok esetén a diszkalkúlia, diszlexia, diszgráfia prevencióban és terápiában a fejlesztőpedagógusokkal dolgozunk együtt szükség esetén.

A foglalkozások játékos keretek között zajlanak, ami megkönnyíti, érdekesebbé teszi a gyerekek számára ezt a komoly munkát. A sikeres terápiához heti kettő logopédiai fejlesztés ajánlott, valamint otthoni odafigyelés és gyakorlás.

Foglalkozás vezető: Linkes Lilla logopédus

Időpontok: szerda és csütörtök délután (egyeztetés szükséges: +36 30 389 70 72)